Werkwijze

Een coachingstraject bestaat gemiddeld uit 6 gesprekken van anderhalf uur. Een enkel gesprek als onderhoud om weer de nodige helderheid te krijgen, kan ook. Heb je een burn-out dan kunnen meer gesprekken, soms van kortere duur, nodig zijn. In overleg bepalen we wat het best past bij jou. 

Omdat de klik tussen jou als gecoachte en mij als coach van belang is voor het slagen van het traject, start ik altijd met een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek (intake) van een half uur. Naast kennismaken verkennen we globaal je coachvraag, is er ruimte voor vragen en maken we afspraken over een mogelijk vervolg. 

In het eerste coachingsgesprek formuleren we je coachvraag en het doel dat je met het traject wilt bereiken. Daarmee gaan we aan de slag, niet volgens een standaard traject, maar afgestemd op wat op dat moment voor jou nodig is. Ik gebruik daarbij passende coachings- en gesprekstechnieken, soms aangevuld met ontspanningsoefeningen. Je krijgt na een gesprek vaak opdrachten mee naar huis waarmee je aan de slag gaat tussen twee coachingsgesprekken in. Ik vraag je ook op ieder coachingsgesprek te reflecteren en mij je reflectie te mailen. Zo sta je ook na ieder gesprek stil bij datgene wat jou is bijgebleven, je inzichten en zeker ook wat je daarmee gaat doen. 
 
Om grip te houden op het traject evalueren we minimaal halverwege het traject je coachvraag en -doel en stellen we deze waar nodig bij. Aan het einde van het coachingstraject staan we stil bij je oorspronkelijke coachingsvraag en -doel, je coachingsproces, belangrijke inzichten, stappen en leermomenten en bespreken we wat je gaat doen om je bereikte doelen duurzaam vast te houden. 

Wil je meer weten over mijn werkwijze? Neem dan contact op via het contactformulier dan plannen we een vrijblijvend kennismakingsgesprek waarin je je vragen kwijt kunt. Ben je benieuwd naar de ervaringen van anderen, kijk dan onder Ervaringen.

Coach hoogbegaafd hoogbegaafdheid stress burnout hsp Tilburg Eindhoven Breda Berkel-Enschot Den Bosch